Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Nasi inspektorzy ładunków chemicznych pozwolą Ci spać spokojnie podczas przewozu chemikaliów niebezpiecznych lub wysokowartościowych transportem drogowym albo kolejowym w zbiornikach ISO.

Bezpieczeństwo i integralność ładunku są w transporcie chemikaliów absolutnym priorytetem, a inspektorzy SGS są przeszkoleni we wszystkich aspektach i najlepszych praktykach roboczych przy obsłudze ładunków w zbiornikach ISO czy to związanych z wymogami BHP i ochrony środowiska, czy określaniem integralności łądunku i/lub jego ilości. Posiadają odpowiednie umiejętności, aby sprostać wszystkim istniejącym obecnie wymogom i standardom.

Czego możesz oczekiwać korzystając z naszych usług kontroli zbiorników ISO?

Przed załadowaniem, nasi inspektorzy upewnią się, czy:

  • zbiornik/zbiorniki ISO są w odpowiednim stanie, włącznie z oceną czystości, aby przyjąć daną klasę towarów;  
  • pobrane zostały próbki produktu, który ma zostać załadowany, aby zapewnić zgodność jakości z oczekiwaną specyfikacją klienta.

Po załadowaniu:

  • ustalą ilość załadowanego towaru;
  • będą obecni przy zamykaniu wszystkich zaworów i pokryw, i opieczętują je, jeśli partnerzy transakcji sobie tego życzą.

Po dotarciu na miejsce wyładunku:

  • zbadają, czy wszystkie pieczęcie, zawory i pokrywy są nienaruszone;
  • będą obecni przy czynnościach rozładunkowych dokładnie tak, jak w miejscu załadunku. 

Równie ważne, jak zadbanie o to, aby ładunek dotarł w dobrym stanie, bez zaniżonej jakości i bez strat w ilości, jest bezpieczny zwrot pustego zbiornika ISO do miejsca jego pochodzenia.
 
Na zakończenie operacji rozładowywania, inspektor SGS sprawdzi, czy zawory i pokrywy zbiorników ISO są dokładnie zakręcone i w razie potrzeby zadba, aby zostały zapieczętowane. Po upewnieniu się o integralności pustych zbiorników, mogą one ruszyć w drogę powrotną.

Dlaczego SGS?

SGS posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie transportu chemikaliów na całym świecie. W świadczonych przez nas usługach kładziemy ogromny nacisk na przestrzeganie regulacji i norm, i na stosowanie najlepszych praktyk roboczych.

Dowiedz się więcej, jak usługi SGS w zakresie inspekcji zbiorników ISO mogą wesprzeć Twoje działania w zakresie transportu chemikaliów.