Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zweryfikuj dokumenty opublikowane pod marką SGS w celu potwierdzenia ich autentyczności i ważności.

Oferujemy klientom szereg certyfikatów i raportów potwierdzających wyniki przeprowadzonych przez nas inspekcji lub testów. Zapewniamy także bezpłatną usługę weryfikacji dokumentów opublikowanych pod marką SGS. Usługa ta stanowi jednoznaczne potwierdzenie autentyczności dokumentu.

Podpisy cyfrowe

Aby chronić i zabezpieczyć dokumenty SGS w formacie .pdf, wprowadziliśmy podpis cyfrowy. W programie Acrobat Reader plik .pdf, który został podpisany cyfrowo przez SGS, zawiera nad dokumentem niebieski baner o treści: „Certified by SGS Document Signing, SGS Group Management SA, certificate issued by GlobalSign Primary SHA256 CA for Adobe”. W razie wątpliwości prosimy przekazać dokument do weryfikacji, przesyłając go poniżej.

Zwalczanie fałszerstw

Co roku sprawdzamy tysiące dokumentów, które są często zgodnie z prawem wykorzystywane do pomocy w zawieraniu transakcji biznesowych. Większość tych dokumentów jest autentyczna, jednak niewielka liczba została sfałszowana.

W przypadku wykrycia sfałszowanych dokumentów podejmujemy działania w celu bliższego zbadania okoliczności fałszerstwa oraz ustalenia stojących za nim osób lub organizacji. Aktywnie monitorujemy również strony internetowe prowadzone przez podmioty zewnętrzne i usuwamy reklamy, które mogą zawierać mylące lub nieprawdziwe odniesienia do firmy SGS.

Aby skorzystać z usługi weryfikacji dokumentów, prosimy wypełnić formularz i dołączyć dokument lub dokumenty wymagające weryfikacji.

Pojedyncze dokumenty jako pliki .pdf, kilka dokumentów w jednym skompresowanym pliku .zip, maksymalny rozmiar pliku 10 MB. W przypadku plików, których rozmiar przekracza 10 MB, prosimy wypełnić i przesłać powyższy formularz bez załącznika. Skontaktujemy się z Tobą.