Dokumenty Laboratorium SGS Polska

Zboże laboratorium badania żywności

Elastyczny zakres akredytacji

Część badań realizowanych przez Laboratorium SGS Polska objęta jest elastycznym zakresem akredytacji (EZA).

Dotyczy:

- szerokiego zakresu analiz fizykochemicznych w próbkach żywności i pasz
Lista zakresu elastycznego Laboratorium SGS Polska - Pracownia Badań Żywności w Ołtarzewie, Dział Fizykochemii i Sensoryki

- zakresu analiz mikrobiologicznych w próbkach żywności i pasz oraz z obszarów produkcji i obrotu żywnością
• Lista zakresu elastycznego Laboratorium SGS Polska - Pracownia Badań Żywności w Ołtarzewie, Dział Mikrobiologii

- analiz pierwiastków w próbkach środowiskowych
Lista zakresu elastycznego Laboratorium SGS Polska - Pracownia Środowiskowa w Pszczynie, Dział Analiz Nieorganicznych

Zatwierdzenie Służb Sanitarnych

Wdrożony w Laboratorium SGS Polska system jakości badań wody został zatwierdzony przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uprawniając niniejszym nasze laboratoria w lokalizacjach do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

oraz wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli:

Zatwierdzenie Inspekcji Weterynaryjnej

Laboratorium SGS Polska Pracownia Badań Żywności w Ołtarzewie posiada zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych w zakresie badań mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego:

Dobra Praktyka Laboratoryjna

Laboratorium SGS Polska posiada Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, wydany przez Biuro ds. Substancji Chemicznych, potwierdzający spełnianie zasad DPL w części analitycznej badań: zachowania się substancji w wodzie, glebie i powietrzu, bioakumulacji i pozostałości.

Dobra Praktyka Produkcyjna

Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie posiada Certyfikat Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP+ B11, wydany przez SGS Products & Process Certification, potwierdzający spełnienie zasad GMP+ w zakresie badań aflatoksyn, dioksyn i metali ciężkich:


 

Inne zatwierdzenia Laboratorium

Sprawdź wyniki badań online

Kliknij tutaj

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. badań żywności

Tel: +48 22 721 37 60 w. 27 

 

Michał Dąbrowski

+48 691 767 058

E-mail:  michal.dabrowski@sgs.com    

 

Monika Kaczyńska

+48 691 767 497

E-mail: monika.kaczynska@sgs.com