SGS GBS Europe w Katowicach – dołącz do nas

SGS GBS Katowice rekrutacja

SGS Global Business Services Europe to centrum usług wspólnych (SSC – Shared Services Centre), które jest ściśle związane z naszą siedzibą główną w Genewie. W katowickim oddziale zajmujemy się wsparciem dla krajów z grupy SGS.

Nasza praca polega m.in. na obsłudze kontraktów, cen transferowych i procesu certyfikacji, a także obsłudze księgowej. To do nas nadal przenoszone są kompleksowe czynności finansowe z innych europejskich krajów, w których działa SGS. Nasze działania pomagają realizować usługi certyfikacyjne w wielu branżach dla szerokiego grona klientów.

Poznaj nas bliżej. Jeżeli znasz języki obce, masz doświadczenie w pracy administracyjnej lub księgowej, na pewno znajdziesz u nas coś dla siebie. 

Poznaj nas

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy

Poznaj nas

Firma SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Obecnie oferujemy nasze usługi w 10 sektorach gospodarki. 
Działalność SGS, sięgająca XIX wieku, ma przełożenie na bezpieczeństwo, zdrowie i komfort naszego codziennego życia. Jesteśmy także firmą neutralną węglowo.

W SGS GBS Europe obecnie świadczymy wsparcie dla 9 krajów z grupy SGS. Działamy w Katowicach od 2014 roku. infografika jak pracujemy w GBS

 • Wyobraź sobie, że właśnie kupiłeś/aś sok w kartonie. Czy wiesz, jak dotarł do Twojego osiedlowego sklepu?

 • Firma produkująca kartony oraz firma produkująca soki, zanim przekazały swoje produkty na rynek, musiały przejść przez kontrolę jakości w celu zdobycia odpowiednich zezwoleń zgodnie z obowiązującymi normami jakości.

 • Juan pracuje w SGS w Hiszpanii i jest inspektorem. Odwiedził linię produkcyjną, aby dopilnować produkcji kartonów. Charlotte z Francji z kolei pracuje w laboratorium, przeanalizowała skład i sprawdziła, czy sok jest bezpieczny do spożywania przez konsumentów. 

 • Po wykonaniu zadań inspekcji, kontroli, testowania i certyfikacji przez naszych inspektorów, laborantów, kontrolerów oraz wielu innych pracowników, równie ważnym zadaniem jest obsługa administracyjna tych czynności. Tu pojawiamy się właśnie my – SGS GBS Europe! 
   

Knowledge

Knowledge (wcześniej: CBE – Certification and Business Enhancement) to dział będący tzw. back officem dla innych oddziałów SGS, głównie w Europie Zachodniej, ale też w USA i Kanadzie oraz szerzej w obrębie zespołów specjalistycznych.

Kontaktujemy się z naszymi zagranicznymi placówkami, weryfikujemy poprawność dokumentacji poaudytowych, wystawiamy certyfikaty i faktury oraz pracujemy z bazami danych zarówno tymi SGS-owymi, jak i zewnętrznymi. Jesteśmy w różnych miejscach procesu, na końcu którego dokładamy się z naszą dbałością o szczegóły do wartości produktu finalnego, jakim jest certyfikat dla Klientów CBE. 

Działamy w zespołach skupionych na jednym z oddziałów SGS i w ten sposób wspomagamy takie kraje jak Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, USA i Kanada, Hiszpania, Belgia oraz Holandia. Działamy także w zespołach skoncentrowanych na specjalistycznych standardach, do takich należą:

CBE Medical – zespół współpracujący z oddziałami z całego świata, zajmuje się standardami medycznymi takimi jak ISO13485 UKAS/BELAC, MDSAP, 93/42 oraz In Vitro. Klienci, dzięki otrzymanym certyfikatom, mogą m.in. wprowadzać na rynek urządzenia medyczne ratujące życie, maseczki ochronne czy testy, np. na obecność COVID-19. Poza aktywnościami związanymi z dokumentacją poaudytową oraz certyfikatami część członków zespołu pracuje dla głównego biura z siedzibą w Wielkiej Brytanii, wspomagając go w monitoringu i kontrolingu oddziałów.

CBE Food – międzynarodowy zespół zajmujący się certyfikacją dotyczącą międzynarodowych standardów bezpieczeństwa żywności, takich jak BRC, IFS, FSSC, UTZ. Ta certyfikacja ma zastosowanie u producentów wszystkich rodzajów żywności i napojów, producentów składników czy dodatków, producentów paszy dla zwierząt oraz producentów opakowań. Codzienne aktywności zespołu obejmują jeszcze większy zakres odpowiedzialności, jak np. zatwierdzanie ofert handlowych, sprawdzanie i zatwierdzanie kwalifikacji audytorów czy przegląd techniczny dokumentacji poaudytowych.

CBE Automotive to zespół pracujący z systemem zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Norma IATF16949 koncentruje się na wymaganiach dla organizacji zajmujących się produkcją samochodów i akcesoriów motoryzacyjnych oraz usługami motoryzacyjnymi. Działania wykonywane przez nasze koleżanki i kolegów dotyczą oddziałów z całego świata.

Nasze zespoły Forestry pracują z dokumentacją otrzymaną po audytach przeprowadzonych pod kątem standardów leśnych. Znaki towarowe FSC są symbolem zaufania oraz oznaczają odpowiedzialne wykorzystanie zasobów leśnych naszej planety. Aby nie zawieść tego zaufania, poza podstawowymi aktywnościami wspólnymi dla wszystkich pozostałych zespołów w zespole Forestry, dodatkowo uważnie kontrolujemy wykorzystanie znaków towarowych FSC w celu zapewnienia spójnego i właściwego ich stosowania.

Zespołami powiązanymi tematycznie z działalnością CBE są:

CATS (Customized Assessment Tracking System) – zespół wspomagający rozwój i utrzymanie platformy do zarządzania audytami zewnętrznymi, działający we wszystkich regionach.

GKAA (Global Key Account Administrators) – zespół współpracujący z oddziałami SGS w ramach wsparcia działów sprzedaży. Do głównych zadań pracowników tego zespołu należy koordynacja programów audytowych kluczowych klientów oraz szeroko pojęty monitoring realizacji planów klienckich przez grupę SGS. 

W dziale Knowledge pracę znajdą osoby z doświadczeniem administracyjnym oraz znajomością języków obcych, tj. angielskim, niemieckim, niderlandzkim, francuskim, włoskim czy hiszpańskim i chcące rozwijać swoje kompetencje, pracując w środowisku międzynarodowym.

Natural Resources

Natural Resources to dział będący back officem dla naszej globalnej linii biznesowej Oil, Gas and Chemicals działającej w branży paliwowo-chemicznej. 

Pracując w zespole Kontraktów, zajmujemy się administracją umów globalnych, regionalnych i lokalnych dla branży. Obsługujemy zapytania od klientów wewnętrznych, przygotowujemy umowy oraz raporty. 

Kolejnym zespołem wspierającym jest LNG, którego nazwa jest skrótem od Liquefied Natural Gas. Tu z kolei zajmujemy się monitorowaniem inspekcji transportu morskiego gazu LNG w zakresie terminowości przesłanych do klientów dokumentów, przestrzegania procedur. Sporządzamy także statystyki i analizy na potrzeby globalnego zespołu LNG.

Jest to praca idealna dla osób z wykształceniem w dziedzinie fizyki, chemii lub gazownictwa.

Jeszcze jednym ciekawym zespołem w strukturze naszego działu jest SOL. Skrót ten pochodzi od nazwy Shipping Online. Zbieramy tu informacje i dokumenty od inspektorów pracujących w portach na całym świecie, kontrolujemy import/eksport produktów OGC transportowanych przez statki. Cały czas się rozwijamy, a w ostatnim czasie nasze działania zostają poszerzone o analizy z zakresu Business Intelligence. 

W dziale Natural Resources pracę znajdą zazwyczaj osoby zorientowane na szczegóły oraz wykazujące się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Industries and Environment

W ramach naszej katowickiej struktury realizujemy czasowy projekt dla linii biznesowej Industries & Environment wspierającej branże tytoniową.

Dla naszych klientów stworzyliśmy specjalną platformę SGS OnTrack, gdzie klienci mają możliwość zarejestrowania swoich wniosków, na podstawie których firmy te mogą ubiegać się o zwrot kwot zainwestowanych w sprzęt do śledzenia produktów tytoniowych. Zespół zajmuje się przeprowadzaniem kilkuetapowej weryfikacji wniosków o refundację kosztów poniesionych w związku z implementacją przepisów najnowszej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej produktów tytoniowych. Celem dyrektywy jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi.

Swoje wsparcie oferujemy właścicielom dużych centrów dystrybucyjnych, magazynów czy sklepów prowadzących sprzedaż produktów tytoniowych. Wspieramy ich w wielu językach, umożliwiając klientom kontakt z nami poprzez pocztę elektroniczną, czat czy telefon.

Transfer Pricing

Dział Transfer Pricing (Cen Transferowych) zajmuje się przygotowaniem i monitorowaniem dokumentacji cen transferowych w ramach Grupy SGS. Jesteśmy częścią globalnej funkcji podatkowej SGS.

Poza codziennymi obowiązkami koncentrującymi się na szerokim spektrum tematów z zakresu cen transferowych, stale rozwijamy swoją wiedzę w obszarze podatków międzynarodowych.

Czym właściwie są ceny transferowe? Termin „ceny transferowe” odnosi się do ceny ustalanej w transakcji między stronami/podmiotami, które są między sobą powiązane. Takie transakcje określa się jako „transakcje kontrolowane”, od których wymaga się, by ich warunki nie odbiegały od rynkowych.

W naszym dziale stawiamy na szerokie kompetencje w zakresie podatkowym, ekonomicznym, księgowym, prawniczym oraz języków obcych.

Record to Report

Dział Record to Report (R2R) odpowiada za szeroki zakres procesów księgowych, pośród których możemy wymienić Fixed Assets, Intercompany, Cash Management i Reconciliation. 

Podczas zamknięcia miesiąca skupiamy się na księgach, zwłaszcza tej jednej – Księdze Głównej. Do naszych zadań należy przede wszystkim kontrolowanie, aby wszystkie zapisy, które się w niej znalazły, były poprawne i właściwie odzwierciedlały sytuację finansową naszej firmy.

Analizujemy konta, naliczamy rezerwy, księgujemy dokumenty i analizujemy bilans oraz rachunek zysków i strat.

W obszarze Fixed Assets zajmujemy się ewidencją, kontrolą i amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Intercompany  dotyczy transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi, uzgadniania sald z tymi spółkami na koniec okresu, wyjaśniania różnic do ustalonego progu. 

Cash Management  to księgowanie wyciągów bankowych, alokacja płatności wychodzących i kosztów bankowych oraz bliska współpraca z zaprzyjaźnionymi działami finansowymi: P2P, O2C i Teamem Lokalnym.

Reconciliation  to proces uzgadniania sald bilansowych, który sprowadza się do potwierdzenia poprawności sald prezentowanych na kontach księgowych, pozwala wychwycić błędy i przeoczenia księgowe dla celów wewnętrznej kontroli i potrzeb audytowych. 

W naszym dziale R2R chętnie zatrudniamy osoby z doświadczeniem w pełnej księgowości, ale często również pracę znajdą tu osoby z innych działów księgowych, dla których praca w R2R jest kolejnym szczeblem w karierze zawodowej.

Order To Cash

Order To Cash (O2C) to kolejny zespół księgowy, który zajmuje się całym procesem od złożenia zamówienia przez klienta (order) po płatności za produkt lub usługę (cash).

Będąc w tym zespole, pilnujemy, aby do SGS trafiły płatności od naszych klientów, codziennie analizujemy wyciągi bankowe i łączymy wpłaty z wystawionymi przez SGS fakturami. 

Jednym z zespołów O2C jest Cash Collection. Na stanowisku Specjalisty ds. Należności można przede wszystkim w pełni wykorzystać swoje umiejętności językowe. Specjaliści w tym zespole są odpowiedzialni za kontakt mailowy i telefoniczny z klientem biznesowym w sprawie niezapłaconych faktur lub proszą o szczegóły dotyczące otrzymanej płatności. Takie płatności alokowane są w Cash Allocation, gdzie czuwamy nie tylko nad prawidłowym księgowaniem wpływów, ale odpowiadamy za część AR-ową procesu (Accounts Receivable):

 • wystawiamy faktury manualne, odpowiadamy za zamknięcie miesiąca,
 • importujemy transakcje sprzedażowe do systemu Oracle z innych baz danych,
 • współpracujemy z Collection Team, aby na kontach klientów było jak najmniej niezalokowanych płatności,
 • odpowiadamy na maile, sprawdzamy, kalkulujemy, wyjaśniamy niezgodności, przygotowujemy zwroty do klientów czy kontaktujemy się z lokalnym biznesem. 

Zarządzaniem danymi klienta zajmuje się natomiast Master Data Team. Na co dzień wprowadzamy do systemu i modyfikujemy dane naszych klientów w różnych językach obcych. Nasza praca wymaga spostrzegawczości, dokładności, cierpliwości. 

W naszym dziale O2C znajdą pracę osoby z doświadczeniem i wykształceniem księgowym, ale także osoby posługujące się językami obcymi, tj. angielskim, niemieckim, niderlandzkim, włoskim, hiszpańskim czy francuskim.

Procure to Pay

Dział Procure to Pay (P2P) jest świetnym miejscem, aby rozwinąć swoją karierę w świecie finansów. 

Stawiamy na ludzi ambitnych, zaangażowanych, chcących rozbudowywać swoje kompetencje, czasem stawiających dopiero pierwsze kroki w sferze księgowości. P2P jest procesem obejmującym działania od momentu wystawienia zamówienia dla naszego dostawcy do momentu zapłaty otrzymanej faktury.

Zadania P2P Accountant dotyczą głównie modułu AP (Accounts Payable). W pierwszej kolejności sprawdzamy poprawność danych faktury w systemie, następnie łączymy fakturę z zamówieniem lub księgujemy koszty sami na odpowiednio dobranych kontach. Później procesujemy i księgujemy fakturę, zajmujemy się audytem wydatków pracowniczych, tworzeniem zamówień, kontaktem z dostawcami oraz czynnościami związanymi z zamknięciem miesiąca.

W ramach zadań działu P2P pracownicy współpracują również z dwoma zespołami specjalizującymi się w konkretnych obszarach procesu: Payment Team oraz Master Data Management Team (MDM). 

W zespole Payment procesujemy płatności za faktury otrzymane od dostawców oraz naszych zagranicznych oddziałów w systemie ERP i na platformie bankowej. Dodatkowo współpracujemy z innymi zespołami księgowymi oraz kontrolujemy działania wykonane w ramach procesu płatności.

Główne obowiązki zespołu MDM (Master Data Management) to sprawdzanie poprawności danych na kontach dostawców w naszym systemie. Poza upewnianiem się, że dostawca założony jest poprawnie, zajmujemy się też tworzeniem nowych kont dostawców oraz ich kont bankowych. W ramach zadań zespołu współpracujemy ściśle z zespołami AP i Payment.

W dziale P2P znajdą pracę osoby m.in. z doświadczeniem i wykształceniem księgowym, ale również znające język angielski, francuski, hiszpański, włoski czy niderlandzki.

Co jest dla nas ważne

Dbamy, aby nasza organizacja była przyjaznym miejscem pracy. Odzwierciedlają to nasze wartości i zasady biznesowe

Co jest dla nas ważne

 • Rzetelność  dbamy o zaufanie naszych pracowników.
 • Szacunek  dbamy o sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników.
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  dbamy o zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.
 • Jakość i profesjonalizm – rzetelna komunikacja oraz profesjonalizm to coś, co nas wyróżnia.
 • Przywództwo  dbamy o wzajemną współpracę i myślenie ukierunkowane na lepsze jutro.

Dołącz do zespołu

Kogo poszukujemy?

Dołącz do zespołu

Ze względu na szeroki zakres usług świadczonych przez nasze centrum w Katowicach poszukujemy kandydatów o zróżnicowanych kompetencjach i profilu zawodowym. Wspólnym mianownikiem łączącym naszych pracowników jest znajomość języków obcych. Usługi świadczymy w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, niderlandzkim i hiszpańskim.

SPRAWDŹ, KOGO AKTUALNIE POSZUKUJEMY (Otwórz w aplikacji Microsoft Edge)

NIE ZNALAZŁEŚ/AŚ  NIC ODPOWIEDNIEGO?
ZOSTAW SWOJE CV  ODEZWIEMY SIĘ

Proces rekrutacyjny

Dokładamy wszelkich starań, by nasz proces był szybki, rzetelny i przebiegał w przyjaznej atmosferze

SGS GBS Katowice rekrutacja

Etap 1. Wyślij nam swoje CV

Przeczytałeś/aś ogłoszenie i wiesz, że to praca dla Ciebie? Nie wahaj się, wyślij nam swoje CV. Nie zapomnij o opisaniu swoich obowiązków w poszczególnych miejscach pracy oraz dodaniu wszelkich niezbędnych informacji na temat Twoich kompetencji, których wymagamy na danym stanowisku. Dzięki uzupełnieniu dodatkowych pytań w formularzu będziemy mogli lepiej dopasować stanowiska do Twoich preferencji i predyspozycji.

SGS GBS Katowice rekrutacja

Etap 2. Wstępna rozmowa telefoniczna

Pierwszym kontaktem z naszej strony jest kilkuminutowa rozmowa telefoniczna, dzięki której dowiemy się trochę więcej o Twoich oczekiwaniach, dostępności i kompetencjach.

SGS GBS Katowice rekrutacja

Etap 3. Spotkanie z przedstawicielem działu

Kolejnym etapem w procesie jest dłuższa rozmowa z przedstawicielem działu. To, czego możesz się spodziewać, to rozmowa dotycząca Twojego dotychczasowego doświadczenia czy sprawdzenie znajomości języków obcych. Spotkanie to dobry moment, aby zadać nam dodatkowe pytania na temat firmy i stanowiska.

SGS GBS Katowice rekrutacja

Etap 4. Podjęcie decyzji i informacja zwrotna

Z informacją zwrotną zwykle wracamy do 2-3 tygodni po spotkaniu. Kontaktujemy się, by zaprosić Cię do współpracy lub dziękujemy za udział w procesie i poświęcony nam czas. Nie otrzymałeś/aś oferty zatrudnienia? Nic straconego! Jeżeli podczas aplikowania do nas zaznaczyłeś/aś chęć udziału w przyszłych rekrutacjach i w naszym portfolio pojawi się interesujące Cię stanowisko, ponownie skontaktujemy się z Tobą!

Odliczamy dni i godziny do Twojego pierwszego dnia pracy

Po przyjęciu naszej oferty pozostaje już tylko kwestia formalności. Rekruter poinformuje Cię o kolejnych krokach, a dział Kadr skontaktuje się z Tobą na dwa tygodnie przed zatrudnieniem i przygotuje dla Ciebie umowę, skierowanie na badania lekarskie i przekaże informacje odnośnie do pierwszego dnia pracy.

Podczas onboardingu (pierwszego dnia pracy) zapoznasz się z zasadami funkcjonowania firmy, poznasz swój zespół i przełożonego. Pierwsze tygodnie będą intensywne i pełne nowości, ale razem damy radę!

Naszym pracownikom oferujemy pełny plan wdrożeniowy pozwalający na dokładne przygotowanie do pełnionych obowiązków. Nowi członkowie zespołów mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów, team leaderów czy managerów. Stawiamy na otwartą komunikację i dobrą atmosferę współpracy.

Benefity

Co zyskasz dzięki współpracy z nami

Benefity

 • Współpraca w duchu work-life balance

 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie do nauki języków obcych, szkoleń i kursów

 • Dofinansowanie do karty Multisport

 • Platforma kafeteryjna

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Dodatkowy urlop na działania wolontaryjne

 • Inicjatywy dobroczynne

 • Platforma szkoleniowa oraz szereg specjalistycznych szkoleń wewnętrznych prowadzonych przez naszych specjalistów

 • Spotkania Integracyjne

 • Program poleceń pracowniczych „Refer with Pride”

 • Program Inicjatyw Pracowniczych

Chcesz do nas dołączyć?

cv

Skontaktuj się z nami

SGS Global Business Services Europe Sp. z o.o.

ul. Graniczna 54
40-018 Katowice

t: +48 32 732 59 00
e: gbs.rekrutacja@sgs.com