Rozwiązania dla klimatu

Obecna rzeczywistość określana jest przez megatręndy, takie jak zwiększona łączność i mobilność, zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów naturalnych czy gwałtowna urbanizacja. Z tego powodu konsumenci, inwestorzy, pracownicy i ogół społeczeństwa oczekują obecnie od firm aktywnego zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Rozwiązania SGS w zakresie zrównoważonego rozwoju pomagają naszym klientom poprawić ich wyniki w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania oraz zmniejszyć ryzyko, jednocześnie zwiększając ich własną wartość dla społeczeństwa.

Znajomość faktów. Szeroka i dogłębna wiedza. Niezależność, szybkość i dyskrecja. A co najważniejsze, praktyczne i rozsądne podejście. To więcej niż wystarczające powody, aby wybrać SGS na partnera w drodze do zrównoważonego rozwoju.

Most nad rzeką i lasem

LCA – ocena cyklu życia produktów i usług

Opracowanie oceny cyklu życia (LCA) staje się coraz istotniejsze.

Klienci i konsumenci chcą wiedzieć jak najwięcej na temat ekologiczności produktów. Dzięki LCA określasz wpływ swoich produktów lub usług na środowisko przez cały okres ich życia, tj. od wydobycia surowców do fazy likwidacji i odpadu. Znasz dokładnie skutki dla środowiska jakie występują na każdym etapie: produkcji, użytkowania, usuwania i recyklingu. Zużycie energii i materiałów oraz emisje są zinwentaryzowane w całym cyklu życia : od wydobycia i produkcji surowców, ich transport, produkcję, wbudowanie, konserwację i likwidację.

Wynik LCA może posłużyć do opracowania deklaracji środowiskowej produktu (EPD). Metoda LCA jest stosowana również przy określaniu śladu węglowego Twojego produktu. Dane z opracowanego LCA służą przejrzystej komunikacji z rynkiem na temat wpływu produktu na środowisko i klimat.

Dowiedz się więcej

Ślad węglowy

Zrównoważony rozwój to zobowiązanie krok po kroku.

W związku z rosnącą świadomością zmian klimatycznych i wyzwaniem, jakie stanowi to dla społeczeństwa, decydenci na całym świecie wdrożyli systemy zachęt do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG).System rynkowy w ciągu ostatniej dekady polegał na przydzielaniu limitów emisji dwutlenku węgla, a obecnie na całym świecie tworzone są nowe mechanizmy mające na celu poszerzenie wysiłków na rzecz redukcji emisji, wymagające od większej liczby firm oceny i raportowania śladu węglowego ich organizacji.

Oprócz istniejących norm regulacyjnych, globalne dobrowolne inicjatywy takie jak inicjatywa ONZ Global Compact również zachęcają firmy do podejmowania działań w zakresie ochrony klimatu. Co więcej, lepsze zrozumienie skutków zmian klimatycznych w łańcuchach dostawi produktach firmy stymuluje rozwój dobrowolnych standardów oceny i informowania o śladzie węglowym produktów na całym świecie. 

Skorzystaj z naszej wiedzy, aby zminimalizować swój ślad węglowy. Możemy ocenić wewnętrzne emisje gazów cieplarnianych w organizacji, w łańcuchu dostaw lub w całym cyklu życia produktu. Możemy następnie pomóc w opracowaniu i wdrożeniu strategii redukcyjnych.

Dowiedz się więcej

Etykiety i deklaracje środowiskowe

Etykiety i deklaracje środowiskowe

Etykiety i deklaracje środowiskowe mają na celu wspieranie popytu i podaży produktów i usług, które są bardziej przyjazne dla środowiska od innych w danej kategorii i stymulują ciągłą poprawę jego stanu. Zawierają one rzetelne informacje na temat konkretnych aspektów środowiskowych. Wytyczne dla etykiet i deklaracji środowiskowych opierają się na serii norm ISO 14000.

Typy etykiet i deklaracji środowiskowych

  • Etykiety środowiskowe I typu na podstawie programów etykietowania środowiskowego prowadzonych przez organizacje publiczne lub prywatne w oparciu o wytyczne normy ISO 14024
  • Własne stwierdzenia środowiskowe (etykietowanie środowiskowe II typu) na podstawie normy ISO 14021
  • Deklaracje środowiskowe III typu nazywane także EPD (ang. Environmental Product Declaration) opisane w normie ISO 14025.

SGS oferuje weryfikację etykiet II typu, a także obowiązkową weryfikację deklaracji środowiskowych III typu (EPD)

Dowiedz się więcej

Cradle to Cradle®

Czym jest certyfikat Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle Certified Products Standard to wieloatrybutowa metodologia ciągłego doskonalenia, która ocenia produkty, systemy i operacje w pięciu kategoriach:

  • Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów
  • Ponowne wykorzystanie materiałów
  • Energia odnawialna i zarządzanie emisjami dwutlenku węgla
  • Zarządzanie gospodarką wodną
  • Sprawiedliwość społeczna

Zarządzane przez Cradle to Cradle Products Innovation Institute, certyfikaty produktu przyznawane są na pięciu poziomach (podstawowy, brązowy, srebrny, złoty i platynowy). Głównym celem C2C jest zachęcanie do innowacji i projektowania produktów, które skutecznie i pozytywnie wpływają na ludzi i środowisko.

Certyfikacja produktów Cradle to Cradle to pragmatyczny przewodnik dotyczący wdrażania kluczowych zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest skutecznym narzędziem napędzającym ciągłe doskonalenie i stymulującym innowacje podczas rozwoju produktu. Jednocześnie zapewnia markom, producentom i sprzedawcom detalicznym solidne narzędzie marketingowe do wyróżniania ich produktów na rynku.

Firma SGS jest akredytowana jako General Assessor ds. certyfikacji produktów Cradle to Cradle (C2C) przez Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Inne usługi związane ze zrównoważonym rozwojem

CSC RESPONSIBLE SOURCING CERTIFICATION

Globalny znak jakości dla zrównoważonego zarządzania zasobami w produkcji betonu.

Dowiedz się więcej

Together for Sustainability (TfS)

Audyty Together for Sustainability (TfS) oferowane przez firmę SGS - zademonstruj swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży chemicznej. 

Dowiedz się więcej

Zrównoważone rozwiązania

Oferujemy najbardziej kompleksowy na świecie zakres usług związanych ze zrównoważonym rozwojem, po to, by wspólnie z naszymi klientami tworzyć lepszy, bezpieczniejszy i bardziej połączony świat.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, by uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań dla klimatu oferowanych przez SGS.