Zrównoważone Rozwiązania

Aktywne zaangażowanie w zrównoważony rozwój znajduje się obecnie w centrum wartości istotnych dla wielu organizacji. Co więcej, zrównoważone cele są zintegrowane operacyjnie i finansowo z różnorodnymi modelami biznesowymi. 

Jako SGS oferujemy najbardziej kompleksowy na świecie zakres usług związanych ze zrównoważonym rozwojem, po to, by wspólnie z naszymi klientami tworzyć lepszy, bezpieczniejszy i bardziej połączony świat. Nasze innowacyjne rozwiązania są podzielone na sześć filarów - wszystkie one są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania.

Pomagamy we wdrażaniu efektywniejszych procesów, ograniczaniu ryzyka i problemów Twoich interesariuszy oraz w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Cele 2030

Globus

Zrównoważone Cele 2030

Aby zrealizować nasze ambicje związane z ochroną planety, dobrobytem społeczeństw i odpowiedzialnymi praktykami biznesowymi, wyznaczyliśmy sobie długoterminowe i krótkoterminowe cele, które są zgodne z naszą aktualną strategią biznesową.

Sprawdź, co chcemy osiągnąć

Nasze usługi z zakresu zrównoważonego rozwoju

Zasoby

Zarządzaj i wykorzystuj minerały, rolnictwo i energię w sposób bardziej zrównoważony

Dowiedz się więcej

Produkcja

Wytwarzaj produkty w sposób bezpieczny, mierzalny i zrównoważony

Dowiedz się więcej

Energia

Zadbaj o zrównoważony rozwój i wydajność energetyczną oraz ogranicz swój negatywny wpływ na środowisko

Dowiedz się więcej

Infrastruktura

Zapewnij zrównoważoną infrastrukturę i transport 

Dowiedz się więcej

Konsumpcja

Dostarczaj zrównoważoną żywność oraz produkty konsumenckie i lecznicze

Dowiedz się więcej

Działania biznesowe

Bądź zrównoważoną, bezpieczną i skuteczną organizacją

Dowiedz się więcej

Rozwiązania SGS dla klimatu

Konsumenci, inwestorzy, pracownicy i ogół społeczeństwa oczekują obecnie od firm aktywnego zaangażowania w zrównoważony rozwój przede wszystkim w odniesieniu do ochrony klimatu.

Dowiedz się więcej

Dlaczego SGS?

Jako światowy lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju z wieloletnim doświadczeniem, jesteśmy idealnym partnerem wspierającym Twoje działania zmierzające w stronę zrównoważonego rozwoju

Nasze zaangażowanie

Zrównoważony rozwój jest wpisany w naszą kulturę i sposób prowadzenia działalności. Zatrudniając przeszło 93 000 pracowników w ponad 2600 lokalizacjach na całym świecie, wierzymy, że musimy wykorzystać naszą obecność i doświadczenie, aby tworzyć bardziej odpowiedzialną, zrównoważoną i bezpieczną przyszłość.

Nasze przywództwo

Jesteśmy uznanym na świecie liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Nasza działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju była wielokrotnie nagradzana. Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z klientami z całego świata. To wszystko stanowi podstawę do świadczenia przez nas najlepszych usług w zakresie zrównoważonego rozwoju, niezależnie od charakteru prowadzonej przez Twoją organizację działalności.

Nasz udział

Jesteśmy zaangażowani w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dążymy do ciągłej poprawy naszego udziału w całym łańcuchu wartości.

Dowiedz się więcej o Zrównoważonych Rozwiązaniach

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Sprawdź nasze lokalizacje