Badania SVHC na zgodność z rozporządzeniem REACH

Puszki z kolorowymi farbami

SGS wykonuje oznaczenia laboratoryjne SVHC zgodnie z Twoimi potrzebami. Nasze ceny są konkurencyjne, a czas wykonania badań wynosi tylko 8 dni roboczych. Poznaj naszą ofertę!

 

Firma SGS oferuje innowacyjne rozwiązania dla zarządzania łańcuchem dostaw i badań SVHC w ramach REACH dla produktów konsumenckich, pomagając uzyskać zgodność z REACH i usprawnić wewnętrzne procesy biznesowe. Nasze badania laboratoryjne dostarczają informacji dotyczących identyfikacji substancji SVHC oraz ich stężenia, aby pomóc Twojej firmie w spełnieniu zobowiązań związanych z SVHC w ramach REACH. Oprócz badań SVHC, oferujemy także:

  • badania substancji zabronionych z załącznika XVII REACH,
  • konsultacje związane z przygotowaniem deklaracji zgodności z REACH,
  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich,
  • ocenę poprawności oznakowania produktu.

 

Substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) mogą się znaleźć w wielu produktach przemysłowych. Nie tylko w farbach, lakierach i klejach, ale również w takich artykułach, jak zabawki, meble, tekstylia i produkty elektryczne. Zgodnie z rozporządzeniem REACH, wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw zobowiązani są podjąć określone działania związane z SVHC.

 

DLACZEGO ZGODNOŚĆ Z REACH JEST TAK WAŻNA? 

Substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie stanowią poważny problem dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. SVHC mogą:

  • wywoływać chorobę nowotworową (własności rakotwórcze),
  • powodować mutacje genetyczne (własności mutagenne),
  • mieć szkodliwy wpływ na rozrodczość.

Rozporządzenie REACH ma na celu kontrolowanie użycia takich substancji poprzez udzielanie zezwoleń i określanie ograniczeń, a także obliguje producentów i dostawców do wprowadzenia bezpieczniejszych alternatyw lub technologii.

 

 

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, by uzyskać więcej informacji na temat współpracy z SGS w zakresie badań SVHC na zgodność z rozporządzeniem REACH.

Skutki wykrycia SVHC w produktach

Jeśli jesteś dostawcą artykułów do UE, a którykolwiek materiał produktu zawiera SVHC w ilości powyżej 0,1% wagowego, Twoim obowiązkiem jest przekazanie informacji o SVHC wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw. Jako minimum trzeba poinformować o nazwie chemicznej związku. Na żądanie konsumenta w ciągu 45 dni należy dostarczyć mu informacje o bezpiecznym stosowaniu tego SVHC.

Od 2011 roku, poza obowiązkiem informowania, producenci i importerzy artykułów w UE muszą także powiadamiać Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), jeśli łączna ilość SVHC w artykułach przekracza 1 tonę rocznie. Może to stanowić wyzwanie dla sprzedawców detalicznych, jeśli importują dużą ilość różnorodnych produktów z różnych krajów i od różnych dostawców.

Ponadto, producenci powinni zwracać uwagę na zwiększającą się liczbę substancji SVHC na liście kandydackiej ECHA. Od lipca 2021 r. 219 substancji SVHC może być wprowadzanych do produktów konsumenckich celowo lub przypadkowo w łańcuchu dostaw i procesie produkcji.

 

Dzięki współpracy z SGS będziesz mieć kontrolę nad tym procesem - ograniczysz ryzyko biznesowe i ochronisz zdrowie swoich klientów.  

Skontaktuj się z nami