BADANIE I CERTYFIKACJA MASEK OCHRONNYCH

Od transportu publicznego po oddziały intensywnej opieki medycznej – środki ochrony indywidualnej (ŚOI) nigdy nie były ważniejsze. Nasze usługi weryfikują skuteczność produktu i jego zgodność z przepisami obowiązującymi na rynku docelowym. Sprawdź naszą ofertę.

Ochrona przed COVID-19 jest obecnie priorytetem dla osób prywatnych, przedsiębiorstw, organizacji i rządów. Maseczki ochronne są teraz obowiązkowe w wielu miejscach. 

Nasze usługi badania i certyfikacji weryfikują skuteczność produktu i jego zgodność z przepisami obowiązującymi na rynku docelowym.

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Zapewniając kompleksową obsługę, nasza globalna sieć ekspertów w zakresie środków ochrony indywidualnej i akredytowanych laboratoriów może zapewnić zgodność masek ochronnych i produktów z zakresu środków ochrony indywidualnej z wymogami badań i certyfikacji oraz pomóc z dokumentacją techniczną i współpracą z jednostkami notyfikowanymi w zakresie badań typu WE.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, by uzyskać więcej informacji na temat współpracy z SGS w zakresie badania i certyfikacji masek ochronnych.

Maski medyczne

Maski medyczne, znane również jako maski chirurgiczne lub zabiegowe, chronią twarz użytkownika przed kontaktem z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Mogą być noszone przez personel medyczny, pacjentów i inne osoby w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji.

Dowiedz się więcej

Maski BHP

Maski BHP, powszechnie znane jako maski filtrujące lub półmaski, są szczelnie dopasowane do twarzy i zapewniają użytkownikowi ochronę przed wdychaniem niebezpiecznych drobnoustrojów i są bardzo skuteczne w filtrowaniu cząstek unoszących się w powietrzu.

Dowiedz się więcej

Maski materiałowe przeznaczone do wielokrotnego użytku

Maski materiałowe przeznaczone do wielokrotnego użytku zapewniają użytkownikowi podstawową ochronę w jego codziennym życiu.

Dowiedz się więcej

Maski medyczne

Maski medyczne, zwane również maskami chirurgicznymi lub zabiegowymi, chronią twarz użytkownika - w tym obszary błony śluzowej nosa i ust - przed kontaktem z krwią i innymi płynami ustrojowymi podczas zabiegów medycznych.

 

WYMAGANIA

Środowisko użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i kraj rynkowy dyktują obowiązujące wymagania. Głównym zastosowaniem medycznych masek jest ochrona pacjentów przed czynnikami infekcyjnymi, a w pewnych okolicznościach ochrona użytkownika przed rozpryskami potencjalnie zanieczyszczonych płynów.

 

Medyczne maski są uważane za wyroby medyczne i są regulowane przez krajowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych. Przepisy określają obowiązki prawne w celu zapewnienia, że medyczne maski zapewniają minimalny poziom ochrony przed zamierzonym ryzykiem. Szczególne wymagania w zakresie klasyfikacji są wymienione w normach efektywności.

 

Obszary oceny obejmują (ale nie ograniczają się do nich):

 • Rejestrację i zatwierdzanie
 • Oznaczenia klasyfikacyjne
 • Oznakowanie i etykietowanie
 • Efektywność filtracji cząstek stałych (PFE)
 • Efektywność filtracji bakteryjnej (BFE)
 • Ciśnienie różnicowe (oddychalność)
 • Odporność na penetrację krwi
 • Palność
 • Czystość mikrobiologiczną
 • Biokompatybilność

Maski BHP

Maski BHP zaprojektowane są w celu zapewnienia użytkownikowi ochrony dróg oddechowych przed wdychaniem niebezpiecznych drobnoustrojów i są przeznaczone do bardzo skutecznej filtracji cząstek unoszących się w powietrzu.

Istnieje wiele różnych typów i klasyfikacji masek BHP, które różnią się w zależności od stopnia zakrycia twarzy użytkownika i przewidywanego zanieczyszczonego powietrza.

Powszechnie znane jako maski filtrujące lub półmaski, maski BHP to maski, których krawędzie są zaprojektowane tak, aby tworzyły uszczelnienie wokół nosa i ust użytkownika. To szczelne dopasowanie do twarzy jest jedną z podstawowych różnic pomiędzy maskami BHP i chirurgicznymi, które nie zapewniają tak dokładnej ochrony.

 

WYMAGANIA

Środowisko użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i kraj rynkowy dyktują obowiązujące wymagania.

Maski BHP są zazwyczaj stosowane w środowiskach komercyjnych, przy czym większość z nich jest przeznaczona do stosowania w budownictwie i innych pracach przemysłowych, które narażają pracowników na działanie pyłu i małych cząstek stałych. Niektóre z nich są przeznaczone do stosowania w placówkach służby zdrowia, gdzie wymagana jest ochrona przed drobnoustrojami w powietrzu i cieczach.

Ze względu na ich podstawowe zastosowanie komercyjne, przepisy dotyczące masek BHP podlegają jurysdykcji Państwowej Inspekcji Pracy. Przepisy określają prawne zobowiązania, aby zapewnić, że półmaski gwarantują minimalny poziom ochrony przed możliwym ryzykiem. Szczególne wymagania według klasyfikacji są zawarte w przepisach lub cytowane w normach wydajności.

 

Obszary oceny obejmują (ale nie ograniczają się do):

 • Certyfikację i zatwierdzanie
 • Oznaczenia klasyfikacyjne
 • Oznakowanie i etykietowanie
 • Efektywność filtracji cząstek stałych
 • Oporność na oddychanie
 • Wyciek
 • Palność

Maski materiałowe przeznaczone do wielokrotnego użytku

Coraz więcej osób korzysta z masek wielokrotnego użytku, najczęściej  wykonanych samodzielnie z dowolnej tkaniny. Wiele państw opracowuje przepisy, standardy i wytyczne, aby zapewnić ich odpowiedną jakość dla swoich obywateli.

Maseczka materiałowa ma bezpośredni kontakt ze skórą przez potencjalnie długi czas, dlatego zaleca się przeprowadzanie odpowiednich badań materiału o ograniczonym składzie i biokompatybilności. Ponadto, pętle uszne muszą być bezpiecznie przymocowane do maski wielokrotnego użytku na czas jej przewidywanego życia.

 

Odpowiednie badania wydajności dla tkaninowych masek ochronnych obejmują:

 • Skuteczność działania barier
 • Opór oddechowy
 • Testowanie funkcjonalne
 • Testowanie trwałości koloru
 • Wytrzymałość mocowania pętli usznej
 • Substancje podlegające ograniczeniom

 

SGS oferuje usługi testowania i konsultacji w zakresie masek materiałowych w celu sprawdzenia, czy właściwości użytkowe wyrobu spełniają odpowiednie regionalne specyfikacje i wymagania oraz procedury eksportowe i importowe.

Spełniaj odpowiednie wymagania

Zapewniamy kompleksową obsługę

Pobierz naszą broszurę
NAPISZ DO NAS