Zrównoważona energia

Umożliwiamy zrównoważone i efektywne wykorzystanie energii oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

 

 

Pomagamy w monitorowaniu i ograniczaniu negatywnych skutków zużycia energii, aby uczynić Twoją firmę bardziej zrównoważoną. Nasze innowacyjne rozwiązania umożliwiają zwiększenie efektywności energetycznej, generowanie lub wykorzystywanie energii odnawialnej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym wykorzystaniu najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonej energii.

Odnawialne źródła energii

Pomagamy w pomiarze i weryfikacji poziomu zużycia energii i efektywności energetycznej. Nasze pomiary energii, audyty i usługi identyfikują opłacalne rozwiązania optymalizacyjne, zapewniają ramy dla ciągłej poprawy wykorzystania energii oraz  demonstrują krótko- i długoterminowy wpływ na efektywność energetyczną.

Ograniczanie skutków zmian klimatycznych

Zmniejsz negatywny wpływ swoich działań na środowisko. Mając świadomość skutków zmian klimatycznych w łańcuchach dostaw, możesz prowadzić swoją działalność w sposób bardziej zrównoważony i dostarczać produkty oraz usługi, które nie generują dodatkowych szkód dla środowiska.

Efektywność energetyczna

Poprawiamy efektywność działania Twojego biznesu. Nasze usługi w zakresie gospodarki energią gwarantują bardziej energooszczędne rozwiązania oraz niższe koszty, bez względu czy ich wprowadzenie podyktowane jest koniecznością dostosowania się do wewnętrznych przepisów, obowiązującego prawa czy też wypływają z troski o środowisko.