Zrównoważone użycie zasobów naturalnych

Umożliwiamy pomoc w zrównoważonym zarządzaniu i efektywnym wykorzystaniu minerałów, rolnictwa i energii.

 

logo resources

Wspieramy Twoją firmę w podejmowaniu zrównoważonych działań i zapewnieniu zgodności z przepisami w całym cyklu życia produktu, jednocześnie zwiększając wydajność, jakość i zaufanie konsumentów. Od rolnictwa i rybołówstwa po ochronę wód i gleb oraz przemysł wydobywczy - nasze rozwiązania umożliwiają bardziej efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, maksymalizując ich użyteczność i przyczyniając się do ich ochrony. 

 

 

 

Rolnictwo i rybołówstwo

Zwiększaj plony i chroń środowisko bez względu na to, czy uprawiasz rośliny, hodujesz zwierzęta lub owoce morza, dla globalnego łańcucha dostaw żywności i paszy. Możliwości wprowadzania i ulepszania zrównoważonego rozwoju są ogromne. Nasze rozwiązania umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji, optymalne wykorzystanie zasobów oraz certyfikację potwierdzającą jakość, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Ochrona wody i gleby

Sprawdzaj jakość wody i gleby w każdym punkcie łańcucha dostaw. Nasze rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju chronią środowisko i zdrowie publiczne, weryfikują jakość i przydatność wody oraz gleby w określonym celu, a także zapewniają, że odpady są usuwane w sposób wydajny i zgodny z przepisami.

Leśnictwo

Zarządzaj zasobami leśnymi w odpowiedzialny sposób. Nasze usługi pomagają zweryfikować skuteczność i zrównoważony charakter gospodarki leśnej, a także zmniejszają ryzyko korzystania przez przemysł drzewny z kontrowersyjnych lub nielegalnych źródeł.