Zrównoważona produkcja

Umożliwiamy bezpieczną, identyfikowalną i zrównoważoną produkcję.

 

Pomagamy w określeniu wpływu Twojej firmy na środowisko w całym łańcuchu wartości i przyczyniamy się do rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej. Nasze innowacyjne rozwiązania umożliwiają projektowanie i wytwarzanie bezpieczniejszych oraz bardziej zrównoważonych produktów, zmniejszenie ilości odpadów, zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz demonstrację zrównoważonych działań w całym łańcuchu dostaw.


 

 

 

Zarządzanie jakością

Jakość jest podstawą skutecznego zarządzania procesami. Oferujemy naszym klientom szeroki zakres usług związanych z wdrażaniem i obsługą systemów zarządzania jakością. Usługi te umożliwiają organizacjom ciągłe doskonalenie ich ogólnej wydajności i koncentrację na dostarczaniu klientom produktów i usług o stałej jakości.

Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

Zaangażuj się w bezpieczeństwo na wszystkich poziomach i w każdym środowisku. Nasze rozwiązania w zakresie oceny, audytu i zarządzania danymi, a także nasze laboratoria higieniczne i środowiskowe pomagają organizacjom chronić pracowników i środowisko, wzbudzać większe zaufanie klientów, zarządzać ryzykiem i wpływać na zrównoważony rozwój.

Odpowiedzialny łańcuch dostaw i identyfikowalność

Promuj zrównoważony rozwój w globalnych łańcuchach dostaw. Od audytów i ocen dostawców po platformy, które umożliwiają organizacjom poznawanie, analizowanie i monitorowanie wszystkich dostawców, komponentów i obiektów w całym łańcuchu dostaw - nasze rozwiązania pomagają organizacjom w wykazywaniu identyfikowalności i zrównoważonego rozwoju.

Gospodarka zamknięta

Promuj ideę gospodarki obiegu zamkniętego w swojej organizacji. Oferujemy szereg rozwiązań, które umożliwiają organizacjom ocenę projektu i produkcji w celu dostarczania bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych produktów.