Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 23 paź 2018

Do: 24 paź 2018

GDZIE

Warszawa, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

Szczegóły wkrótce

Zarejestruj się teraz

Skontaktuj się z nami aby przesłać zapytanie odnośnie tego szkolenia.

 

Spotkanie będzie podzielone na 6 bloków tematycznych, w trakcie których zostaną przeanalizowane kluczowe zagadnienia z obszaru lokalizacji, budowy, użytkowania i eksploatacji urządzeń przesyłowych. 

 

 

I BLOK TEMATYCZNY
POZYSKIWANIE TERENU POD BUDOWĘ URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH / ASPEKTY PRAKTYCZNE I SYTUACJE PROBLEMOWE

Zagadnienia szczegółowe:

 • Metody oraz procedury uzyskiwania prawa do terenu pod inwestycje liniowe – procedury administracyjne vs. cywilnoprawne;
 • Spory o prawo drogi – optymalizacja i przyspieszenie uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • Zwalczanie działań właścicieli udaremniających wydanie nieruchomości i realizację inwestycji – sytuacje konfliktowe na budowie. 

II BLOK TEMATYCZNY
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH / STUDIUM UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH

Zagadnienia szczegółowe:

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – implikacje dla przyszłego zagospodarowania gruntu; 
 • Wykorzystanie ograniczonych praw rzeczowych do lokalizacji urządzeń przesyłowych;
 • Lokalizacja urządzeń przesyłowych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 • Lokalizacja urządzeń przesyłowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • Lokalizacja urządzeń przesyłowych na terenach leśnych.

III BLOK TEMATYCZNY
BUDOWA, REMONT, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH / PRAWNE UWARUNKOWANIA

Zagadnienia szczegółowe:

 • Sieć a przyłącze – kwalifikacja urządzenia pod kątem budowlanym;
 • Pozwolenie na budowę a zgłoszenie robót budowlanych;
 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • Samowola budowlana.

IV BLOK TEMATYCZNY
OKREŚLANIE WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU I WYNAGRODZENIA ZA JEJ USTANOWIENIE ORAZ WYNAGRODZENIA ZA 
BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PRZESYŁOWYCH / CASE STUDY

Zagadnienia szczegółowe:

 • Rodzaje szkód infrastrukturalnych i zakres ich oddziaływania;
 • Odszkodowanie za szkody a wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości;
 • Zasady szacowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu;
 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – sposoby jego obliczania i znaczenie pasów służebności dla tego świadczenia.

V BLOK TEMATYCZNY
DECYZJA ŚRODOWISKOWA JAKO PODSTAWA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZESYŁOWYCH / CASE STUDY

Zagadnienia szczegółowe:

 • Decyzja środowiskowa, jako podstawa realizacji przedsięwzięć przesyłowych – zakres i znaczenie w procesie inwestycyjnym;
 • Najważniejsze zmiany w procedurze wydawania decyzji środowiskowych oraz ich skutki dla przebiegu realizacji inwestycji;
 • Nowe organy i ich rola w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

VI BLOK TEMATYCZNY
PRYWATNOPRAWNE I PUBLICZNOPRAWNE TYTUŁY DO NIERUCHOMOŚCI POD URZĄDZENIA PRZESYŁOWE / CASE STUDY

Zagadnienia szczegółowe:

 • Status prawny urządzeń przesyłowych / Prywatnoprawne tytuły do nieruchomości pod urządzenia przesyłowe;
 • Służebność przesyłu – istota, treść, zasady nabywania / Publicznoprawne tytuły do nieruchomości pod urządzenia przesyłowe;
 • Decyzja administracyjna z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami - istota, treść, zasady pozyskiwania;
 • Aktualne orzecznictwo WSA i NSA.

Do współpracy merytorycznej zaprosiliśmy grono cenionych ekspertów – praktyków specjalizujących się w prawnej i regulacyjnej problematyce funkcjonowania urządzeń przesyłowych i jednocześnie autorów licznych publikacji. Możliwość skonfrontowania stanowisk wzbogaci praktykę zawodową każdego uczestnika spotkania.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw: 

 • elektroenergetycznych,
 • gazowniczych,
 • ciepłowniczych,
 • wodociągowych,
 • telekomunikacyjnych,
 • kancelarii prawnych,

 a w szczególności:

 • Prezesów Zarządów,
 • Dyrektorów,
 • Kierowników,
 • Specjalistów, 

reprezentujących departamenty: 

 • Inwestycji,
 • Przesyłu,
 • Eksploatacji,
 •  Zarządzania Infrastrukturą Sieciową i Przesyłową,
 • Prawne
 • Strategii i Rozwoju,
 • Nieruchomości,
 • Ochrony Środowiska. 

Zarezerwuj termin w swoim kalendarzu i skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać szczegółowe informacje nt. warsztatów eksperckich. 

Skontaktuj się z nami